Tag: cách làm mồi câu cá chép

How to tie a fishing hook to a line

1.69K Views0 Comments

How to tie a fishing hook to a line Fishing knot, quick tutorial for beginners, quick and easy and very strong knot to tie a fishing hook to a fishing line....

Best knot and easiest for fishing hooks

1.59K Views0 Comments

Best knot and easiest for fishing hooks Suitable for mono, fluorocarbon & braid line

Tying easily snell a ,

1.01K Views0 Comments

Tying easily snell a eyeless Fishing Hook Step by step instructions how to snell a eyeless fishing hook the proper way. With Braid line , Mono line

Connect the two wires fishing – Medium to small – Snell Knot

571 Views0 Comments

Connect the two wires fishing - Medium to small Nối Cước câu cá cỡ trung với cỡ nhỏ

Carp bait – Mồi câu cá chép giản dị Khoai , Cơm(86)

1.64K Views0 Comments

Carp Bait - Mồi câu cá chép At my place, there are two types of carp bait is very effective. 1. boiled sweet potatoes cut into pieces with isosceles triang...

Synthetic bait Freshwater fishing – Mồi tổng hợp câu cá nước ngọt(13)

1.06K Views0 Comments

Synthetic bait Freshwater fishing - Mồi tổng hợp câu cá nước ngọt Chia sẻ của Bui Dung Mồi tổng hợp câu cá tra + chim trắng + chép siêu độc( câu hết hồ nhà...

Malaysian fried fish – Món Cá Rán của Malaysia

380 Views0 Comments

Malaysian fried fish - Món Cá Rán của Malaysia Chưa đụng đũa sẽ không biết là món gì luôn . Rất ngon .

Ornamental fish in Malaysia – Cá kiểng

268 Views0 Comments

Ornamental fish in Malaysia - Cá kiểng

Carp Bait for Lazy People(85) – Mồi cá chép Của người Lười biếng – Quá dễ

1.07K Views0 Comments

Carp Bait for Lazy People(85) - Mồi cá chép Của người Lười biếng - Quá dễ Carp Bait for Lazy People - Mồi cá chép Của người Lười biếng You use fresh brea...

Adjustable Double Live Bait Fishing Hook – Sliding Snell knot

910 Views0 Comments

Adjustable double live bait fishing hook - Snell Knot Sliding Snell knot Forced duo sliding hook, used for fresh prey, small hook on the side, slide, depen...

Page 1 of 2912345...1020...Last »