Tag: cách làm mồi câu cá chép

Carp Bait – Mồi câu Cá Chép đơn giản (88)

122 Views0 Comments

Carp Bait - Mồi câu cá chép đơn giản (88) How: 1. Roasted Rice Flour: 100 grams 2. The cooked rice: 500 gr Two things are mixed, ready to use with feeder...

Halloween Carp Bait – Medusa head for Carp (87)

13 Views0 Comments

Halloween Fishing Bait - Medusa head for Carp Mồi câu cá chép , Bố trí giun đất cho lancer Bạn có thể trình bầy như vậy với bất kỳ thứ mồi lancer nào . trô...

Tying Witch Riding a Broom – Halloween Fly Fishing

11 Views0 Comments

Halloween Fly fishing - Fly tying Witch Riding a Broom

Tying Simple Snell – quickest -Tốt nhất – Nhanh nhất

2 Views0 Comments

Tying Simple Snell - quickest Snell knot easiest way, to make, healthy, easy for beginners tying fishing

How to tie a fishing hook to a line

1 Views0 Comments

How to tie a fishing hook to a line Fishing knot, quick tutorial for beginners, quick and easy and very strong knot to tie a fishing hook to a fishing line....

Best knot and easiest for fishing hooks

1 Views0 Comments

Best knot and easiest for fishing hooks Suitable for mono, fluorocarbon & braid line

Tying easily snell a ,

9 Views0 Comments

Tying easily snell a eyeless Fishing Hook Step by step instructions how to snell a eyeless fishing hook the proper way. With Braid line , Mono line

Connect the two wires fishing – Medium to small – Snell Knot

0 Views0 Comments

Connect the two wires fishing - Medium to small Nối Cước câu cá cỡ trung với cỡ nhỏ

Zdigan Carp Bait – Mồi câu cá trôi Zdigan(21)

3 Views0 Comments

Zdigan Carp Bait 1- Jackfruit :1kg 2- Rice : 500 gr 3- Green beans powder : 100 gr 4- Ripe tomato : 200 gr Minced tomato jack + jack + transitions tomat...

Carp bait – Mồi câu cá chép giản dị Khoai , Cơm(86)

12 Views0 Comments

Carp Bait - Mồi câu cá chép At my place, there are two types of carp bait is very effective. 1. boiled sweet potatoes cut into pieces with isosceles triang...

Page 1 of 2912345...1020...Last »